Os camiños de Santiago
de Europa cara a Galicia

Lugares, nomes e patrimonio

Facultade de Filoloxía da USC
Santiago de Compostela
21, 22 e 23 de setembro de 2022