Control de asistencia

Farase control de asistencia, tanto presencial, a través de sinatura, coma telemático, ao principio de cada xornada e logo das pausas de mañá e mediodía. Para obter o certificado de asistencia esíxese un seguimento do 80% do congreso.

-->