Matrícula

A matrícula é gratuíta. Farase control de asistencia, mediante sinatura, se é presencial, e con control de tempo, se a participación é mediante o seguimento da emisión online.

Data límite: 12 de setembro

A asistencia a este congreso recoñécese cun crédito transversal para o alumnado da Universidade de Santiago das titulacións de Grao da Facultade de Filoloxía e da Facultade de Xeografía e Historia. As persoas que desexen acceder a el deberán matricularse a través da súa secretaría virtual (Actividades/Oferta/Actividades de recoñecemento de ECTS nos graos), non por medio deste formulario.

Atención: para que se recoñeza este crédito no expediente, o estudantado deberá solicitalo de maneira expresa a través da súa secretaría virtual.

    Prazo de matrícula pechado