Xosé Manuel Sánchez Rei

Notas sobre a toponimia menor do concello de Sobrado na época medieval: vereas e casais no camiño a Compostela

Algunhas das persoas que se dirixían a Compostela na época medieval, atravesando o condado de Présaras, tiñan de cruzar o territorio que hoxe enforma o concello de Sobrado, famoso polo seu mosteiro. O obxectivo desta achega é reflectirmos sobre certos topónimos que aparecen nos documentos medievais redixidos polos notarios do cenobio, xa que, quizais, determinados lugares a que dan nome esas toponimias fosen transitados por aquelas mulleres e homes no seu percurso cara ao occidente. Varias son aínda hoxe facilmente recoñecíbeis (ColimbrianosCumbraos, RuadiRoade, villa MaureVilamor etc.), mais outras, polo contrario, caracterízanse por teren unha correspondencia máis complicada de verificar ou localizar (villa Marzani, villa Teodani etc.).

Xosé Manuel Sánchez Rei (A Coruña, 1973) é profesor titular na Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña. As súas principais liñas de investigación son a gramática do galego contemporáneo, a linguaxe literaria e a variación lingüística, mais tamén ten dedicado parte das pescudas académicas ao estudo da onomástica, nomeadamente da toponimia.